Monthly Archives: October, 2018

60 วันสานฝันสร้างบ้านแม่นก

จากความพยายามในการดูแลลูกชายที่มีภาวะพิการซ้ำซ้อน (Multiple Disabilities) ที่ถือเป็นแรงผลักดันสำคัญที่ทำให้ คุณเสาวภา ธีระปรีชากุล (แม่นก) ได้ให้กำเนิดศูนย์การเรียนรู้บ้านแม่นกมาตลอด 15ปี ไอพีจี มีเดียแบรนด์ส ประเทศไทย นำโดย คุณวรรณี รัตนพล ประธานกรรมการบริหาร และพนักงานทุกคนได้ร่วมกันก่อตั้งโครงการ “60 วันสานฝันสร้างบ้านแม่นก” เพื่อสร้างศูนย์การเรียนรู้แห่งใหม่ให้กับ ศูนย์การเรียนรู้บ้านแม่นก เพื่อรองรับเด็กที่มีภาวะพิการซ้ำซ้อนและเป็นศูนย์กลางในการเข้าถึงข้อมูลและฝึกฝนเพื่อพัฒนาความสามารถของพวกเค้า เมื่อวันที่ 5 ตุลาคมที่ผ่านมาพนักงานทุกคนของเราได้ทำกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์และระดมทุนเพื่อโครงการ“60 วันสานฝันสร้างบ้านแม่นก”...
- Advertisment -

Most Read