MAGNA GLOBAL ADVERTISING FORECASTS – การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก สร้างสถิติการเติบโตที่น่าสนใจให้ตลาดโฆษณาปีนี้

0
2427

KEY FINDINGS สถิติที่น่าสนใจ

  • คาดการณ์ว่า เม็ดเงินโฆษณาทั่วโลกจะโตขึ้นจาก 78 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2021 (+14%) ถึงประมาณ 657 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นสถิติการเติบโตสูงที่สุด หลังจากเมื่อปี 2020 เม็ดเงินโฆษณาที่ใช้ทั่วโลกติดลบ -2.5% นอกจากนี้คาดว่าตลาดโฆษณาจะโตต่อเนื่องในปี 2022 ประมาณ +7%
  • การเติบโตของตลาดโฆษณาในปีนี้ มีปัจจัยมาจาก
  1. การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก ซึ่งคาดการณ์ว่า GDP ของทั้งโลกจะโตขึ้น +6.4% เป็นผลพวงมาจากธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัส COVID-19 โดยตรงจากปีผ่านมา เช่น รถยนต์ ท่องเที่ยว บันเทิง ร้านอาหาร ที่จะเริ่มฟื้นตัวในปีนี้
  2. การเติบโตอย่างก้าวกระโดดของการตลาดบนโลกดิจิทัลที่เป็นผลมาจากการแพร่ระบาดของโควิด 19

และ 3. การแข่งขันกีฬาระดับโลก เช่น การแข่งขันฟุตบอลยูโร และ โตเกียว โอลิมปิก ซึ่งจัดขึ้นในปีนี้

  • โฆษณาบนโลกดิจิทัลกลายเป็นเทรนด์สำคัญ โดยคาดการณ์ว่า ยอดขายโฆษณาดิจิทัลเพิ่มขึ้น +20% คิดเป็น 419 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็น 64% ของยอดขายโฆษณาทุกรูปแบบทั้งหมด ยอดขายโฆษณาแบบ Traditional ยังฟื้นตัวช้า แต่คาดการณ์ว่าจะเริ่มมีสัญญานที่ค่อนข้างคงที่ตลอดปี คิดเป็น +3% หรือประมาณ 238 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
  • ตลาดโฆษณา 70 ประเทศทั่วโลกจะขยายตัวอีกครั้งในปีนี้ โดยคาดการณ์ว่า จีน (+16%) และสหราชอาณาจักร (+17%) เป็นหนึ่งในตลาดโฆษณาที่โตมากที่สุดในปีนี้

ตลาดโฆษณาในเอเชียแปซิฟิค จะมีการเติบโตขึ้นประมาณ 12% จะจบที่ 203 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยโฆษณาดิจิทัลจะมียอดขายเพิ่มขึ้น +19% และโฆษณาแบบ Linear เพิ่มขึ้นเพียง +4.1%  และคาดการณ์ว่า จีนจะเป็นตลาดโฆษณาที่มียอดเงินโฆษณาสะพัดมากที่สุดในโลกถึง 13 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นอันดับสองรองจากสหรัฐอเมริกา

Colored journalistis reporters news media isometric icon set with cup of coffee camera operator producer and journalists vector illustration

 ประเทศไทย

รายรับของผู้ประกอบการสื่อโฆษณาในประเทศไทยจะเพิ่มขึ้นประมาณ +9% ในปี 2021 โดยมีมูลค่ารวม 124.7 พันล้านบาท หรือ 4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็นการฟื้นตัวจากเม็ดเงินโฆษณาที่หายไปในปี 2020 ซึ่งในปีที่ผ่านมาการเติบโตของอุตสาหกรรมโฆษณาติดลบ -12.9% อย่างไรก็ตามเศรษฐกิจของประเทศไทยเองยังคงไม่ฟื้นตัวดีนัก คาดการณ์ว่าจะโตขึ้น +2.6% เมื่อพิจารณาจาก GDP ทั้งนี้เมื่อปี 2020 GDP ของประเทศไทยติดลบ -6.2% ดังนั้นตลาดโฆษณาในประเทศไทยอาจจะไม่เมื่อประเทศอื่น ๆ ทีปีนี้เม็ดเงินโฆษณาของหลายประเทศเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด สืบเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19 ในประเทศไทย ที่มีผู้ติดเชื้อไวรัสเพิ่มขึ้นในช่วงต้นปี 2021 ประมาณ 2,500 คนต่อวัน ทั้งที่ก่อนหน้าไม่พบผู้ติดเชื้อในประเทศเป็นระยะเวลาหนึ่ง และถึงตอนนี้ประชาชนได้รับการฉีดวัคซีน COVID-19 มีไม่เกิน 5% จากจำนวนประชากรทั้งหมด ขณะที่รัฐบาลเร่งรัดการนำเข้าวัคซีนและสร้างโรงพยาบาลสนามในกรุงเทพมหานครฯ เชียงใหม่ และเมื่อต่าง ๆ เพื่อรองรับผู้ติดเชื้อไวรัส นอกจากนี้อีกปัจจัยที่ส่งผลสำคัญต่อการเติบโตของเศรษฐกิจไทย คือ จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ยังไม่สามารถเดินทางมาที่ประเทศไทยได้ตามปกติ โดยก่อนหน้านี้การท่องเที่ยว ถือว่าเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักของประเทศ คิดเป็น 20% ของเศรษฐกิจไทยทั้งหมด

ในสถานการณ์ช่วงนี้ คาดการณ์ว่ายอดขายโฆษณาแบบ Traditional media ในประเทศไทยจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อย +5.3% เมื่อเทียบจากปีที่แล้ว 2020 ที่มียอดโฆษณาลดลงมากถึง -18% ซึ่งโฆษณาประเภท Traditonal ยังคงเป็นประเภทโฆษณาที่ได้รับความนิยม เมื่อคิดจากงบประมาณโฆษณาทั้งหมด (55%) ขณะที่สื่อนอกบ้าน (OOH) คาดว่าจะโตขึ้นเช่นกัน ประมาณ +16.5%

ในทางกลับกันโฆษณารูปแบบดิจิทัลในประเทศไทยยังคงเติบโตอย่างแข็งแกร่ง ถึงแม้ว่าเกิดการระบาดของไวรัส COVID-19 อีกครั้ง คาดการณ์ว่ารายรับของโฆษณารูปแบบดิจิทัลจะเพิ่มขึ้น +23% หรืออาจะแตะ +24% ของงบประมาณโฆษณาทั้งหมด อย่างไรก็ตามโฆษณารูปแบบดิจิทัลคิดเป็นเพียงส่วนเล็กของงบประมาณโฆษณาทั้งหมดของประเทศ โดยอุปกรณ์ดิจิทัลเคลื่อนที่ต่าง ๆ (โดยโตขึ้น +30% หรือแตะ 70% ของรายรับเกี่ยวกับดิจิทัลทั้งหมด) เป็นปัจจัยหลักที่จะช่วยกระตุ้นการใช้เม็ดเงินลงทุนกับโฆษณาดิจิทัล ทั้งนี้มีการคาดการณ์การเติบโตของโฆษณาดิจิทัลตามรูปแบบการโฆษณา ดังนี้ โซเชียลมีเดีย (Social Media) +32% การค้นหา (Search) 26% และวิดีโอ (Video) +16%

อ่านรายงานฉบับเต็มได้ที่  https://magnaglobal.com/magna-global-advertising-forecasts-june-2021/


 

เกี่ยวกับ แม็กนา

แม็กนา (MAGNA) เป็นหน่วยธุรกิจหนึ่งภายใต้ไอพีจี มีเดียแบรนด์ส (IPG Mediabrands) สำหรับแม็กนา ประเทศไทย นำทีมโดยคุณกนกวรรณ คุณาเรืองโรจน์ กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายซื้อสื่อโฆษณา และทีมงานที่มาพร้อมประสบการณ์ในแวดวงมีเดีย เอเจนซี่กว่า 16 ปี โดยทำให้กับทั้งแบรนด์ไทยและแบรนด์ระดับโลกในอุตสาหกรรมต่างๆ อาทิ การเงินและการธนาคาร รวมถึงสินค้าอุปโภคบริโภค (FMCG) ด้วยความเชี่ยวชาญในการใช้กลยุทธ์การเลือกสื่อ แม็กนา ประเทศไทย ได้ร่วมสร้างความสำเร็จ ให้หลากหลายแบรนด์เข้าถึงผู้บริโภคด้วยสื่อต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

เกี่ยวกับการวิจัยของ แม็กนา

การวิจัยโดย แม็กนา (MAGNA) ซึ่งเป็นศูนย์กลางสื่อ (Media Centric) โดยสังเกตการณ์รายรับและการใช้เงินลงทุนของผู้ประกอบการสื่อโฆษณา พิจารณาจากการวิเคราะห์จากล่างขึ้นบน ตามรายงานทางการเงินและข้อมูลจากองค์กรการค้าสื่อ (Media Trade Organizations) รายงานการศึกษาและวิจัยตลาดโฆษณาอื่น ๆ อ้างอิงจากการติดตามการเผยแพร่โฆษณา หรือการรวบรวมการเรียกเก็บเงินของเอเยนซี่ที่เกี่ยวข้องกับสื่อและโฆษณา แนวทางการศึกษาและวิจัยของ MAGNA แสดงให้เห็นภาพตลาดโฆษณาที่แม่นยำ ชัดเจน และครอบคลุม ซึ่งมาจากการรวบรวมรายได้สุทธิทั้งหมดจากโฆษณาของเจ้าของสื่อโฆษณา โดยวิเคราะห์จากการใช้จ่ายของแบรนด์อุปโภคและบริโภคระดับประเทศ ตลอดจนผู้โฆษณา “โดยตรง” ขนาดเล็กในท้องถิ่นนั้น ๆ การคาดการณ์ขึ้นอยู่กับแนวโน้มเศรษฐกิจ และส่วนแบ่งตลาดแบบไดนามิก รายงานฉบับเต็มประกอบด้วยรายละเอียดและการคาดการณ์ของสื่อที่ละเอียดยิ่งขึ้นจนถึงปี 2025 ครอบคลุม 70 ตลาดโฆษณาทั่วโลก