หน้าแรกCase Studiesอินิชิเอทีฟ ประเทศไทย ชี้ 8 Cultures ของคนไทยที่น่าสนใจในปี 2022

อินิชิเอทีฟ ประเทศไทย ชี้ 8 Cultures ของคนไทยที่น่าสนใจในปี 2022

อินิชิเอทีฟ ประเทศไทย ชี้ 8 Cultures ของคนไทยที่น่าสนใจในปี 2022 เผย Cultures การใช้ชีวิตและความเป็นตัวตนของผู้บริโภค เพื่อสร้างโอกาสการสื่อการของแบรนด์ที่ตรงใจ ตอกย้ำความเป็นผู้นำตลาดมีเดียเอเยนซี่ไทยระดับโลกที่มุ่งเน้นการสร้างแบรนด์ให้เติบโตผ่าน Cultures

อินิชิเอทีฟ ประเทศไทย ร่วมกับ บีพีเอ็น ประเทศไทย ล่าสุด จัดงานสัมมนาออนไลน์ Initiative Thought Leadership ในหัวข้อ ‘2022 Thailand’s Emerging Consumer Cultures’ อัพเดท 8 Cultures ของคนไทยที่น่าสนใจในปี 2022 เพื่อขยายโอกาสของสื่อตลอดจนโอกาสของแบรนด์เพื่อเข้าใจและเข้าถึงผู้คนในแต่ละ Culture ได้อย่างตอบโจทย์ในยุคที่พฤติกรรมของผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอยู่ตลอดเวลา ตอกย้ำจุดยืนในฐานะพาร์ตเนอร์ในการเติบโตทางธุรกิจให้กับลูกค้าผ่านกรอบการทำงานแบบ Cultural Velocity หรือ การเข้าใจ Cultures หรือวัฒนธรรมในการใช้ชีวิต และความเป็นตัวตนของผู้บริโภค ผ่าน ดาต้าและเครื่องมือต่าง ๆ

ดร. สร เกียรติคณารัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อินิชิเอทีฟ ประเทศไทย กล่าวว่า“งานในวันนี้แสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้นำความคิด หรือ Thought Leadership ของเราด้านการเข้าใจใน Cultures ของกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายซึ่งเป็น ‘Starting Point’ ในการดำเนินธุรกิจของเรา การอัพเดท 8 Cultures ของคนไทยที่น่าสนใจในปี 2022 ประกอบไปด้วย The Awakener, The Micro Learner, Hometown Colonizer, The Mental Health Striver, The Good Activist, The Authenticity Craver, The TT Demander และ The Bubble Shopper ซึ่งในแต่ Culture มีพฤติกรรมและความสนใจที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ การเข้าถึงกลุ่ม culture ในแต่ละกลุ่มนั้นจะต้องกำหนดกลยุทธ์ และทางช่องทางที่เหมาะสม พร้อมการสร้างนวัตกรรมทางการตลาดและการสื่อสารเพื่อตอบโจทย์ในแต่ละ objective ของลูกค้า ซึ่ง อินิชิเอทีฟ ประเทศไทย ในฐานะพาร์ตเนอร์คู่คิดของลูกค้าพร้อมที่จะนำเสนอ Full Funnel Solutions ที่จะพาลูกค้าไปสู่ช่องทางที่เข้าถึงคนในแต่ Culture ได้อย่างมีประสิทธิภาพบนงบประมาณที่คุ้มค่า”

คลิกด้านบนเพื่อรับชมวีดีโอ

ตัวอย่างของ 2 Cultures ในช่วงยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนอย่างเช่นกลุ่ม The Awakener ที่มีถึงร้อยละ 51 ช่วงอายุตั้งแต่ 30-52 ปี ที่ทุกวันนี้ได้ลบล้างคำจำกัดความด้านความสำเร็จเดิม สู่ความสำเร็จเติมเต็มคุณภาพชีวิตที่มากกว่าตัวเงิน แต่มองหาแรงบรรดาลใจและเป้าหมายของชีวิตที่เอื้อต่อครอบครัวและตนเองมากขึ้น หรือ The Micro Learner ที่มีถึงร้อยละ 47 ช่วงอายุตั้งแต่ 18-54 ปี ที่เห็นความสำคัญและลุกขึ้นมาเรียนรู้เสริมทักษะชีวิตใหม่ๆ ที่ตรงกับความสนใจส่วนตัวอยู่ตลอดเวลาเป็นต้น ท้ายนี้ อินิชิเอทีฟ และ บีพีเอ็น ประเทศไทย พร้อมที่จะเป็นพาร์ตเนอร์ของลูกค้าเพื่อก้าวสู่ความสำเร็จในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเหล่านี้ผ่านองค์ความรู้ ข้อมูลกลุ่มเป้าหมายและดาต้าเชิงลึก รวมถึงกลยุทธ์และเครื่องมือที่วัดผลได้ โดยสามารถติดต่อเราได้ที่ [email protected]

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments