HomeMediaข่าวภาคเย็น วัดกันที่เนื้อหา

ข่าวภาคเย็น วัดกันที่เนื้อหา

บทความโดย กนกกาญจน์ ประจงแสงศรี / อรรณพ ดวงมณี
[email protected] / [email protected]

จากบทความที่ทีมงาน Strategy & Innovation ของ Initiative ได้เคยเขียนในฉบับก่อนๆ เกี่ยวกับ เรื่อง “ข่าวภาคเช้า” ซึ่งต้องเน้นการนำเสนอข่าวที่กระชับฉับไวถึงจะถูกใจผู้บริโภคที่มีเวลาอันจำกัด ทำให้ “เรื่องเล่าเช้านี้” ของช่อง 3 ที่เน้นการเล่าข่าว และให้รายละเอียดในเนื้อข่าวมากเกินไปจนทำให้เรตติ้งตกเสียแชมป์ให้กับ “เช้านี้ที่หมอชิต” ของช่อง 7 ที่มีการนำเสนอข่าวที่กระชับฉับไวกว่าไปแล้วนั้น คราวนี้มาดูกันที่ข่าวภาคเย็นบ้าง ซึ่งทั้งสองช่องมีวิธีการนำเสนอข่าวทั่วไปที่กระชับฉับไวใกล้เคียงกัน จะแตกต่างกันก็ในเรื่องของรูปแบบ เนื้อหา และสกู๊ปข่าว ซึ่งผลตอบรับของผู้บริโภคจะเป็นอย่างไรนั้น ทีมงานได้นำข้อมูลมาวิเคราะห์ และนำเสนอในบทความครั้งนี้

ทีมงานได้นำข้อมูลเรตติ้งจาก เอซี นีลเส็น ที่เก็บข้อมูลการรับชมข่าวภาคเย็นของผู้ชมทั้งชาย และหญิงอายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไปของทั้งช่อง 3 และช่อง 7 ซึ่งทั้งสองช่องถือว่ามีเรตติ้งดีที่สุดในกลุ่มข่าวภาคเย็น ตั้งแต่สัปดาห์แรกจนถึงช่วงปลายเดือนกุมภาพันธุ์ของปี 2559 โดยแบ่งกลุ่มผู้ชมออกเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มผู้ชมทั่วประเทศ และกลุ่มกรุงเทพฯ และหัวเมือง ซึ่งพบว่า รายการ “เรื่องเด่นเย็นนี้” ของช่อง 3 มีเรตติ้งที่สูงกว่า “เจาะประเด็นข่าวค่ำ” ของช่อง 7 อยู่ในทั้งสองกลุ่ม

11

โดยในสัปดาห์แรกของปี 2559 กลุ่มอายุ 25 ปีขึ้นไปทั่วประเทศมีการรับชมข่าว “เรื่องเด่นเย็นนี้” ของช่อง 3 อยู่ที่เรตติ้งเฉลี่ยทั้งอาทิตย์ 1.56 มากกว่า “เจาะประเด็นข่าวค่ำ” ของช่อง 7 ที่มีเรตติ้งเฉลี่ยทั้งอาทิตย์อยู่ที่ 1.52 ในสัปดาห์ที่สองก็เช่นเดียวกัน “เรื่องเด่นเย็นนี้” ยังคงมีคนติดตามชมข่าวสูงกว่า “เจาะประเด็นข่าวค่ำ” โดยเปรียบเทียบเรตติ้งเฉลี่ยอยู่ที่ 1.65 กับ 1.48 มีเพียงสัปดาห์ที่ 4 เท่านั้นที่ “เจาะประเด็นข่าวค่ำ” มีเรตติ้งเฉลี่ย 2.04 สูงกว่า “เรื่องเด่นเย็นนี้” ที่มีเรตติ้งเฉลี่ยไม่หนีห่างกันมากนักคือ 1.97 และเมื่อดูเรตติ้งเฉลี่ยที่เหลือตั้งแต่สัปดาห์ที่ 5 จนถึงสัปดาห์ที่ 7 ก็จะพบว่า รายการข่าว “เรื่องเด่นเย็นนี้” กลับมามีเรตติ้งเฉลี่ยสูงกว่า “เจาะประเด็นข่าวค่ำ” เช่นเดิม

12

เมื่อมาดูกลุ่มอายุ 25 ปีขึ้นไปที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ และหัวเมืองว่ามีการบริโภคข่าวของทั้ง 2 ช่องแตกต่างกันอย่างไร ก็พบว่า “เรื่องเด่นเย็นนี้” ของช่อง 3 ยังคงมีเรตติ้งเฉลี่ยที่สูงกว่า “เจาะประเด็นข่าวค่ำ” ของช่อง 7 ในทุกๆ สัปดาห์ โดยในสัปดาห์แรกเรตติ้งเฉลี่ยของ “เรื่องเด่นเย็นนี้” ช่อง 3 อยู่ที่ 3.04 ในขณะที่ “เจาะประเด็นข่าวค่ำ” ช่อง 7 ได้เรตติ้งเฉลี่ยอยู่เพียง 1.52 เท่านั้น และเมื่อเปรียบเทียบในทุกๆ สัปดาห์ของปี 2559 ก็จะเห็นว่า “เรื่องเด่นเย็นนี้” สามารถครองใจผู้ชมที่อยู่ในเขตกรุงเทพฯ และหัวเมืองได้มากกว่า “เจาะประเด็นข่าว” อย่างเห็นได้ชัดเมื่อดูความแตกต่างของ เรตติ้งเฉลี่ยในแต่ละสัปดาห์

ดังนั้นคงจะพอสรุปได้ว่า หากวิธีการนำเสนอข่าวแบบกระชับฉับไวไม่ได้แตกต่างกัน ก็ขึ้นอยู่กับการวางรูปแบบ เนื้อหา และสกู๊ปของแต่ละรายการแล้วว่า แบบไหนจะถูกใจ และตรงกับความต้องการของผู้บริโภคมากกว่ากัน

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments