Monthly Archives: November, 2016

Data Scientist ศาสตร์ที่นำไปสู่ความสำเร็จ (2)

บทความโดย ศรัณยพัชร์ อติกันต์ธนา ผู้จัดการแผนก Investment & Knowledge ในเครือ ไอพีจี มีเดีย      แบรนด์ส บทความที่แล้วได้นำเสนอแนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับ หลักการทางวิทยาศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ทางข้อมูล (Data Scientist) ที่ถูกนำมาประยุกต์ใช้ในทางธุรกิจหลากหลายวงการเพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด  แต่การนำหลักการทางวิทยาศาสตร์มาใช้ไม่ได้นิยมแพร่หลายในทางธุรกิจเท่านั้น ในทางการเมืองก็มีการนำหลักการดังกล่าวมาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดความได้เปรียบในการเลือกตั้งด้วยเช่นกัน ซึ่งปรากฏให้เห็นอย่างเด่นชัดในการแข่งขันชิงประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาเมื่อปี ค.ศ. 2012 ที่ผ่านมา เพราะนอกจากนโยบายต่าง...

Data Scientist ศาสตร์ที่นำไปสู่ความสำเร็จ

บทความโดย ศรัณยพัชร์ อติกันต์ธนา ผู้จัดการแผนก Investment & Knowledge ในเครือ ไอพีจี มีเดีย แบรนด์ส การนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อหาจุดอ่อนหรือจุดแข็งทางธุรกิจ นับเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่นักการตลาดได้นำมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพทางด้านการวางแผนการลงทุน รวมไปถึงการแข่งขันทางธุรกิจ อีกทั้งยังเป็นการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดจากสถานการณ์ต่าง ๆ ที่ไม่สามารถควบคุมได้ ซึ่งจะทำให้นักการตลาดสามารถวางแผนรับมือได้อย่างเหมาะสม รูปแบบของการวิเคราะห์ข้อมูลที่นิยมใช้อย่างกว้างขวางทั้งในระดับสากล และในประเทศไทยถูกเรียกว่า การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) โดยอาศัยหลักการวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ และสถิติ รวมถึงความรู้ทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์มาประยุกต์เข้าด้วยกัน...

ประสิทธิ์ ภัทราผลาพิบูล” ผู้เป็น “ตำนาน Media Buyer ของไทย

เมื่อเร็ว ๆ นี้ มีการจัดงาน “Thank You for 41 Years of Friendship” เนื่องในโอกาสเกษียณอายุการทำงาน และแสดงความขอบคุณกับความทุ่มเทในการทำงานมาตลอด 41 ปีของคุณประสิทธิ์ ภัทราผลาพิบูล ประธานกรรมการบริหาร  แมกนาโกลบอล ซึ่งดำเนินธุรกิจด้านซื้อสื่อโฆษณา ในเครือ ไอพีจี มีเดียแบรนด์ส ประเทศไทย  โดยมีแขกผู้มีเกียรติจากวงการสื่อ...

New Successor Announcement 2016

Prashant Kumar, President of IPG Mediabrands Asia ให้เกียรติเดินทางมาร่วมงาน Story of Legends ซึ่งเป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อประกาศเกียรติคุณแก่ คุณวรรณี รัตนพล ประธานบริหารฯ ในฐานะที่นำพา IPG Mediabrands จนประสบความสำเร็จอย่างมากในธุรกิจมีเดียเอเยนซี่มาตลอดระยะเวลากว่า 16 ปี จนถึงวาระเกษียณอายุการทำงาน และได้ส่งไม้ต่อให้กับ ธราภุช...
- Advertisment -

Most Read