รักไม่มีข้อจำกัด งานจาก R/GA และ NFL

0
3266

NFL ร่วมกับ R/GA และ The Ad Council ซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร ได้จัดทำแคมเปญล่าสุด ภายใต้ “รักไม่มีข้อจำกัด” (Love has no label) โดยได้จับภาพการ “จุมพิต” กันของคนหลาย ๆ คู่ที่เกิดขึ้นในระหว่างการแข่งขัน Orlando Pro Bowl เมื่อเดือนมกราคม

https://www.youtube.com/watch?v=b-xScLIevw0

ซึ่งไม่ใช่เป็นเพียงภาพการจุมพิตกันระหว่างหญิง และชายเท่านั้น แต่เป็นภาพที่ประกอบด้วยการจุมพิตกันระหว่าง คนต่างเชื้อชาติ ผู้ชายกับผู้ชาย เด็กชายที่เป็นดาวน์ซินโดรมด้วยกัน ผู้หญิงพิการที่นั่งอยู่บนรถเข็นกับสามี ฯลฯ แล้วนำไปแสดงบนจอในระหว่างการแข่งขัน Super Bowl ครั้งที่ 51 ผ่านสายตาผู้ชมชาวอเมริกันที่เฝ้าชมการแข่งขันในครั้งนี้ ซึ่งวัตถุประสงค์ของแคมเปญนี้ ทาง Ad Council ระบุว่าเพื่อสะท้อนให้เห็นถึง ความรักของอเมริกาต่างถูกหล่อหลอมมาจากทุกเชื้อชาติ รสนิยมทางเพศ หรือความพิการ แต่ในปัจจุบันความรักนั้นได้มีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายตามความคิดเห็นที่แตกต่างกัน จึงควรหล่อหลอมความแตกต่างเหล่านั้นแล้วกลับมาเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน