HomeBRANDING & INNOVATIONHACKATHON: The innovative shortcut to business and brand ideas!

HACKATHON: The innovative shortcut to business and brand ideas!

สวัสดีนักคิด และนักปฏิบัติทุกท่านบทความภายใต้ชื่อ strategy + innovation  ในครั้งนี้ขอชวนนักคิด และนักการตลาดมามองถึงสิ่งที่กำลังเป็นเทรนด์ที่ค่ายเทคโนโลยีหลายค่ายรวมถึงนักการตลาดกำลังให้ความสนใจ และใช้เป็นหนึ่งในวิธีการระดมสมองในการสร้างสรรสิ่งใหม่ ๆ นั่นคือ Hackathon

จากยุคเดิมที่มีการทำ cloud sourcing ที่เปิดกว้างให้ใครก็ได้มาระดมพลังสมองเพื่อหาความคิดใหม่ ๆ ให้กับองค์กรหรือแบรนด์    การทำ Hackathon เป็นอีกหนึ่งการระดมพลังสมองในรูปแบบใหม่ที่ใช้ความสามารถของทั้งด้านการสร้างสรรค์ และความสามารถในเรื่องของเทคโนโลยีประกอบเข้ากันเพื่อหาลู่ทางใหม่ในการทำธุรกิจหรือหาไอเดียใหม่ ๆ เพื่อสร้างประโยชน์ที่ดีขึ้นให้กับลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำซีเอสอาร์หรืออาจจะเป็นประโยชน์ให้กับลูกค้าใหม่โดยตรง

บทความ strategy and innovation ในครั้งนี้จึงขอมาชวนมองถึงมุมลึกกรอบความคิดในการทำ Hackathon ให้ได้ประโยชน์สูงสุดในรูปแบบของ H—A—C—K—A—T—H—O—N

H – Hack  

หัวใจสำคัญคือ การหาทางลัดใหม่ใหม่ ช่องทางใหม่ ๆ หรือประโยชน์ใหม่ ๆ เพื่อให้เกิดขึ้นกับกลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการโดยอาศัยการผสมผสานกันระหว่างความคิดสร้างสรรค์ และเทคโนโลยีเพื่อนำเสนอประโยชน์ใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน หรือทำให้ประโยชน์ที่เคยมีอยู่เดิมสามารถเป็นไปได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นหรือรวดเร็วขึ้น

จุดเริ่มต้นของการทำจึงต้องเกิดมาจากความต้องการของผู้บริโภค หรือปัญหาที่กลุ่มเป้าหมายมีเป็นหัวใจสำคัญ เพราะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะทำให้ความคิดสร้างสรรค์ที่ออกมานั้นตรงใจ โดนใจ และมีประโยชน์แท้จริงกับผู้ที่เราต้องการจะให้ได้รับประโยชน์นั้น

A – Anticipating

การคาดเดาไปข้างหน้าเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าการทำ hackathon เป็นการสร้างสิ่งใหม่ ๆ ซึ่งจะต้องมีการคาดเดาว่าเมื่อผู้บริโภคนำไปใช้แล้วจะเกิดประโยชน์จริงหรือไม่อย่างไร และต้องมีการปรับแก้ไขในอนาคตหรือไม่   รวมถึงเป็นการคาดเดาพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของผู้บริโภคว่าได้ใช้ไอเดียนี้แล้วจะเป็นผลกระทบที่แบรนด์จะได้รับในอนาคต

C – Cause

การทำ hackathon ไม่ได้มุ่งหวังเพื่อสร้างสรรค์ไอเดียใหม่ ๆ เพียงอย่างเดียว แต่เป็นการทำเพื่อให้เกิดประโยชน์ที่แท้จริงกับผู้บริโภคหรือต่อสังคม   เพราะฉะนั้นจึงต้องมีการร่างประเด็นหรือประโยชน์ที่เรามองหาเป็นหลักก่อนที่จะเริ่มทำทุกครั้งว่าสิ่งที่ทำไปนั้นมีเหตุผลเพื่ออะไร และใครจะได้รับประโยชน์เหล่านี้ และจะมีผลกระทบเชิงบวกกับสังคมอย่างไรบ้าง อันจะเป็นที่มาของการพัฒนาเทคโนโลยีในขั้นตอนต่อไป

K – Killing Idea

การทำ hackathon เป็นเสมือนหนึ่งการแข่งขันที่จะมีกลุ่มที่เข้าร่วมอยู่มากมาย ดังนั้นการที่จะมีไอเดียใหม่ ๆ ที่ตรงตามวัตถุประสงค์ และสามารถก่อให้เกิดผลประโยชน์กับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแท้จริงอย่างรวดเร็วจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากในการที่จะชนะการแข่งขัน hackathon หรือเป็นไอเดียที่เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง

A – Absolute solution

ถึงแม้ว่าการทำ hackathon จะมีเรื่องราวของ coding หรือการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่อยู่เป็นพื้นฐาน แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดในการทำคือ การมองถึงประโยชน์ และโซลูชั่นที่จะตอบโจทย์ที่ได้ตั้งไว้ตั้งแต่ต้นเป็นสำคัญ   ไม่ว่าเทคโนโลยีนั้นจะเป็นสิ่งใดหรือใช้ผ่านแพลตฟอร์มใดก็ตาม

ทั้งนี้ไม่ได้มองเพียงแค่ประโยชน์เพียงอย่างเดียว แต่ต้องมีความเข้าใจลึกซึ้งถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคด้วยว่าลักษณะการใช้แพลตฟอร์มของผู้บริโภคนั้น ตรงตามลักษณะการพัฒนาของเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เราต้องการนำเสนอหรือไม่ มิเช่นนั้นแล้ว เทคโนโลยี จะเป็นการสร้างกำแพงสูงมากกว่าการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค

T – Technology driven

ดังที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น ความรู้ในเทคโนโลยีเป็นหัวใจสำคัญในการทำ hackathon เพราะเป็นกิจกรรมการพัฒนางานสร้างสรรค์ผ่าน innovation ซึ่งจะทำให้สิ่งที่เราคิดสามารถนำมาใช้ได้จริง เป็นไอเดียที่ถูกถ่ายทอดมาจนถึงมือผู้บริโภคได้อย่างแท้จริง

H – Honest

สิ่งที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งคือ ความซื่อสัตย์กับตัวเอง และความเป็นต้นฉบับในสิ่งที่คิดขึ้นมาเพราะในปัจจุบันโลกของเทคโนโลยี และดิจิตอลที่เราเข้าถึงได้อย่างง่ายนั้นทำให้เกิดการลอกเลียนได้ง่าย เพราะฉะนั้นในการคิดสร้างสรรค์ไอเดียใหม่ ๆ ต้องมีความซื่อสัตย์กับตนเองว่ามีประโยชน์ที่แท้จริง สร้างสรรค์ให้กับสังคมจริง และมีความซื่อสัตย์กับตนเองจริง ๆ

O – Optimizing

ถึงแม้ว่าช่วงเวลาในการทำ hackathon มักจะมีกำหนดไว้เป็นเวลาสั้น ๆ เพียงแค่หนึ่งถึงสามวันเป็นอย่างมาก แต่สิ่งที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งก็คือ การพัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่หยุดยั้ง เมื่อเราได้โซลูชั่นเริ่มต้นแล้วก็ควรจะพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ต้องใช้เวลาให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด   เพื่อให้ผลที่ได้นั้นสามารถสร้างประโยชน์ได้เต็มที่อย่างแท้จริง และทำให้การทำ hackathon เป็นการสร้างทางลัดที่แท้จริง ภายใต้ช่วงเวลาสั้น ๆ ที่กำหนด

N – Never-ending Development  

หลังจากที่จบ hackathon แล้ว   และไอเดียได้ถูกพัฒนาจนนำไปใช้จริงแล้วก็ไม่ใช่ว่างานของเราจะจบเลยทีเดียว   แต่ต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไปจากไอเดียเบื้องต้นที่ได้สรุปไว้จากการทำ hackathon  โดยมีการติดตามผลการใช้เพื่อหาข้อปรับปรุง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของเทคโนโลยีที่สามารถมีการพัฒนาได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด แต่สามารถก่อให้เกิดประโยชน์กับกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นผู้บริโภค และสังคมอย่างต่อเนื่องอย่างแท้จริง

การทำ Hackathon เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการระดมสมองผสานกับเทคโนโลยี เพื่อให้เกิดความสร้างสรรค์ในการสร้างประโยชน์ใหม่ ๆ  เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการ brainstorm เพื่อให้แบรนด์สามารถเดินหน้าไปอีกขั้น   แต่ไม่ว่าจะเป็นไอเดียที่ใหม่หรือไม่อย่างไร สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ การตอบโจทย์ของกลุ่มเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็นการแก้ปัญหาที่มีหรือเป็นการพัฒนาประโยชน์ใหม่ ๆ ไปอีกขั้น    มิเช่นนั้นแล้วไอเดียที่ได้จากการทำ Hackathon ก็จะเป็นแค่อีกหนึ่ง technology ที่จะถูกลืม

ทั้งหมดนี้คือกรอบในการสร้างสรรค์ idea + technology ใหม่ๆในรูปแบบของ  H—A—C—K—A—T—H—O—N D—I—G—I—B—R—I—E—F

สุดท้ายนี้ ขอฝากประโยคชวนคิดว่า

“Creativity matters most when it touches the heart of consumers”

สร เกียรติคณารัตน์
Chief Executive Officer, Strategy and Innovation และ Head of Inventure Consultancy
IPG Mediabrands
http://www.facebook.com/IPGMBStrategyInnovation

เครือ IPG Mediabrands ประเทศไทย เป็นส่วนหนี่งของเครือข่ายทั้วโลกที่มุ่งเน้นการสร้างประสิทธิผลทางธุรกิจให้กับลูกค้าแบบครบวงจร   ซึ่งประกอบไปด้วย บริษัทวางแผนและจัดซื้อสื่อ Initiative, UM, BPN และ Magna Global พร้อมบริการเฉพาะด้านผ่าน Ensemble (branded content and IMC), dot Digital, Strategy + Innovation,  Inventure Business consultancy, Shopper Sciences และ Mediabrands Audience Platform (Measurement and Analytic)

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments