ไอพีจี รับ 10 รางวัลจากการประกวดผลงานทางด้านสื่อโฆษณาในงาน MAAT Media Award 2016

0
5503

 ไอพีจี มีเดียแบรนด์ส ได้รับ 10 รางวัลจากการประกวดผลงานทางด้านสื่อโฆษณาในงาน MAAT Media Awards 2016 ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Be Different” ที่เน้นในเรื่องของการวางแผน และกลยุทธ์ในการใช้สื่อโฆษณาอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เนื่องเพราะในปัจจุบันพฤติกรรมการบริโภคสื่อของผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยมีการเข้าถึง และรับสื่อแบบมัลติสกรีน (Multi Screen) มากยิ่งขึ้น ซึ่งทำให้ผลงานการวางแผน และกลยุทธ์ในการใช้สื่อโฆษณาครั้งนี้ต้องแปลก และแตกต่าง อีกทั้งต้องสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้ดียิ่งขึ้น โดยผลงานสื่อโฆษณาในแต่ละประเภทได้ถูกตัดสินโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย ผู้ประกอบการธุรกิจทางด้านสื่อ, นักการตลาด, นักวิชาการ และคณาจารย์ในสถาบันต่าง ๆ โดยผลงานของไอพีจี มีเดียแบรนด์ส ได้รับรวมทั้งสิ้น 10 รางวัล ประกอบด้วย Initiative ได้รับ 6 รางวัล UM 2 รางวัล และ BPN 2 รางวัล

6 รางวัลที่ Initiative ได้รับคือ

หมวด Best use of OOH and Transit

 01
Gold จากผลงานชื่อ The Magic of Bubbles ของผลิตภัณฑ์ Johnson’s Baby


หมวด
Ambient and Special Events

bronze_01Bronze จากผลงานชื่อ The Magic of Bubbles ของผลิตภัณฑ์ Johnson’s Baby

bronze_02Bronze จากผลงานชื่อ Field of Dream ของผลิตภัณฑ์ Chang

หมวด Effectiveness Award
bronze_03
Bronze จากผลงานชื่อ I Want Mother’s Day too ของผลิตภัณฑ์ Krungsri First Choice

silver_02

Silver จากผลงานชื่อ The Fountain of Youth ของผลิตภัณฑ์ Brand’s Bird Nest

หมวด  Best Communication Strategy

silver_01Silver จากผลงานชื่อ The Fountain of Youth ของผลิตภัณฑ์ Brand’s Bird Nest

2 รางวัลที่ BPN ได้รับคือ

หมวด Best use of Social
bronze_04
Bronze จากผลงานชื่อ I’m Sorry ของผลิตภัณฑ์ Doi Kham

หมวด Best Engagement Strategy
bronze_05
Bronze จากผลงานชื่อ I’m Sorry ของผลิตภัณฑ์ Doi Kham

2 รางวัลที่ UM ได้รับคือ

หมวด Effective Award
bronze_06
Bronze จากผลงานชื่อ At the Heart of the Matter ของผลิตภัณฑ์ Big C

หมวด  Best Communication Strategy
bronze_07
Bronze จากผลงานชื่อ At the Heart of the Matter ของผลิตภัณฑ์ Big C


นายธราภุช จารุวัฒนะ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกล่าวว่า “ต้องขอชื่นชมกับทีมงานที่สามารถทำให้การวางแผน รวมถึงกลยุทธ์การใช้สื่อของลูกค้าของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลจนได้รับรางวัลอันทรงเกียรติจากงาน MAAT Media Award 2016 ซึ่งการรับรางวัลในครั้งนี้นับว่าเป็นก้าวสำคัญที่แสดงให้เห็นว่า กลยุทธ์ในการดำเนินงานทางด้านสื่อ ตลอดจนบุคลากรของเรามีคุณภาพ จนสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับองค์กร รวมไปถึงสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าได้เป็นอย่างดี”