HomeIPG SOCIETYMarketeer Forum@ Sasin Branding to Digital Era

Marketeer Forum@ Sasin Branding to Digital Era

ถือเป็นงานใหญ่ประจำปีที่ผู้คนในแวดวงการตลาดรอคอย กับงาน Marketeer Forum@ Sasin ซึ่งจัดขึ้น ณ ชั้น 9 ห้องศศินทร์ฮอลล์ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา

บรรยากาศภายในงาน
บรรยากาศภายในงาน

โดยในงานนี้ได้วิทยากรซึ่งเป็นผู้บริหารในองค์กรระดับประเทศมาร่วมพูดคุยในหัวข้อ “Branding to Digital Era” ซึ่งแต่ละท่านก็ได้ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ที่มีค่ารวมไปถึงการทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จในยุค Digital ที่มีการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันสูงในทุกๆด้าน

โดยวิทยากรท่านแรกที่ขึ้นมาแบ่งปันประสบการณ์คือ คุณบรณิน รัตนสมบัติ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ธุรกิจหล่อลื่นบริษัท ปตท. จำกัด มหาชน โดยท่านได้เน้นย้ำถึงการที่สังคมปัจจุบันได้เข้าสู่ยุคที่4 ที่เป็นยุค Digital อย่างเต็มตัว และการให้ความสำคัญของ Data ว่าเป็นสิ่งที่มีค่ามากที่สุดในยุคนี้ และการทำการตลาดควรให้ความสำคัญกับ Personalized มากขึ้น

 

คุณบรณิน รัตนสมบัติ
คุณบรณิน รัตนสมบัติ

ส่วนวิทยากรท่านต่อมาคือคุณยุทธนา เจียมตรการ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-การบริหารกลาง จาก SCG
ท่านได้แบ่งปันประสบการณ์ในช่วงที่การบริโภคกระดาษลดน้องลงจากพฤติกรรมการเสพสื่อที่เปลี่ยนไปอยู่ในรูปแบบของ Digital มากขึ้น ทำให้ทาง SCG ต้องปรับกลยุทธ์ และเปลี่ยนตัวเองมาเป็นผู้นำด้านการทำเรื่องของ Packaging แทน และการที่ SCG ส่งเสริมให้มีการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆอยู่เสมอ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร

คุณยุทธนา เจียมตรการ
คุณยุทธนา เจียมตรการ

ส่วนวิทยากรท่านที่ 3 ที่ขึ้นมาแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ที่มีค่าได้แก่ คุณวรวุฒิ อุ่นใจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน) ในเครือเซ็นทรัลออนไลน์ ที่ได้เน้นถึง คู่แข่งของธุรกิจเราอาจจะไม่ใช่คนที่ผลิตสินค้าหรือให้บริการประเภทเดียวกันแต่อาจจะเป็นใครก็ได้ เพราะอีกสิ่งหนึ่งที่มีค่าที่สุดของผู้บริโภคนั่นก็คือเรื่องของ Time Sharing ที่เราจะทำอย่างไรเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายของเราอยากที่จะใช้เวลากับแบรนด์ให้ได้นานที่สุด และการที่ธุรกิจจะต้องเตรียมตัวกับการเป็น E-Business แบบครบวงจร

 

คุณวรวุฒิ อุ่นใจ
คุณวรวุฒิ อุ่นใจ

โดยในช่วง The Inspire การตลาดของคนตัวเล็ก ก็ได้คุณ รรินทร์ทองมา CEO และผู้ก่อตั้งแบรนด์ O&B และ คุณภูริต เนติมงคลชัย หรือ Vin Buddy มาร่วมสร้างแรงบันดาลใจอีกด้วย

ทีมงาน IPG Mediabrands ที่เข้าร่วมในครั้งนี้
ทีมงาน IPG Mediabrands ที่เข้าร่วมในครั้งนี้

เรียกได้ว่างานนี้ได้ผู้ฟังได้รับความรู้และประสบการณ์กันไปแบบเต็มอิ่มที่จะทำให้นักธุรกิจและนักการตลาดในบ้านเราเตรียมพร้อมและพัฒนาตัวเองและสามารถที่จะนำไปปรับใช้กับธุรกิจของตัวเองและองค์กรได้จริง

 

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments