“เหตุผล”…ที่ทำไมคนเราถึงต้องรู้จักปรับตัว

0
4121

สถานการณ์ในปัจจุบันทำให้เราต้องใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ที่บ้าน หลีกเลี่ยงการเข้าสังคม เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโคโรน่าไวรัส วิถีชีวิตและการทำงานก็ต้องเปลี่ยนแปลงไป จากการทำงานที่ออฟฟิศกลายเป็นการทำงานที่บ้าน (Work from Home) เหตุการณ์นี้ทำให้รู้ว่า มนุษย์จำเป็นต้องเรียนรู้ที่จะ “ปรับตัว” เพื่อความอยู่รอด เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ สังคมรอบข้าง รวมถึงอุปสรรคต่างๆ ที่อาจมีผลต่อการใช้ชีวิต การทำงานทุกสายอาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสายงานเอเจนซี่ จะต้องตั้งรับกันแบบรอบด้านเลยทีเดียว โดยเหตุที่ต้องปรับตัว และเมื่อทำแล้วจะดีต่อใจ มีดังต่อไปนี้

  • WFH (Work from Home)

การทำงานอยู่บ้าน หรือ Work from Home คงไม่ใช่คำใหม่อีกต่อไป หลายสื่อเลือกใช้คำนี้ในการสื่อสารกับผู้ฟังที่เกิดความคุ้นเคย และคุ้นชินกับการทำงานอยู่บ้านไปแล้ว แต่ยังมีอีกหลายสิ่งที่พวกเราต้องเผชิญเมื่อต้องทำงานอยู่บ้าน อาทิ การขาดแรงบันดาลใจในการทำงาน , เบื่อหน่าย และความรู้สึกที่ว่าบ้านคือที่ทำงาน แต่หากลองมองในมุมกลับกัน ลองหาเหตุผล หรือข้อดีในการทำงานที่บ้าน เช่น สามารถลดการขัดจังหวะระหว่างทำงาน, การทำอะไรหลายๆ อย่างก่อนและหลังประชุมได้เลยทันที, หรือการจัดสรรเวลาไปทำอย่างอื่นได้ เป็นต้น

Web

  • เพื่อให้ใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้น (Take It Easy)

การปรับตัวของมนุษย์ทั้งหลาย ไม่ว่าในสังคมใดก็ตาม จะมีส่วนช่วยให้การใช้ชีวิตในแต่ละวันเป็นไปอย่างง่ายดายยิ่งขึ้น เพราะการหยิบยื่นน้ำใจไมตรีจากผู้อื่น และการหยิบยื่นน้ำใจไมตรีกลับไปยังผู้รับ จะทำให้สังคมอบอวลไปด้วยความเข้าใจซึ่งกันและกัน จนสามารถสร้างความสุข และความสบายใจในการดำเนินชีวิตได้

  • เพื่อการอยู่ร่วมกับผู้อื่น (Be a Community)

เหตุผลสำคัญที่สุดของการปรับตัวก็คือ การทำตัวเองให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้คนอื่นๆ ได้ โดยไม่เกิดการตั้งแง่ และความเป็นตัวเองที่มากจนเกินไป ซึ่งถ้าหากยังคงใช้ชีวิตแบบเดิมๆ ในสถานที่หรือสังคมใหม่ๆ และไม่รู้จักปรับปรุง เปลี่ยนแปลงอะไรเพื่อเข้าหาบุคคลคนอื่น ก็ย่อมไม่สามารถที่จะได้รับการยอมรับ หรือใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นได้อย่างราบรื่น

  • รู้จักคิดให้น้อยลง (Don’t Be Serious)

เมื่อได้รู้จักปรับเปลี่ยนตัวเองบ้างแล้ว จะสามารถช่วยทำให้เข้าใจ และยอมรับว่าธรรมชาติของสิ่งต่างๆ รวมถึงแต่ละคน มีความแตกต่างกันข้อดีก็คือ การรู้จักคิดให้น้อยลงจะช่วยลดความคิดมาก ที่ไม่จำเป็นให้เบาบางลง เพราะมีความเข้าใจในความเป็นไปของเรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้โดยง่าย

Knowledge.Flat design business concept cartoon illustration.

  • อาจได้พบกับสิ่งใหม่ๆ (New Things)

การปรับเปลี่ยนตัวเองให้เลี่ยงจากอะไรเดิมๆ บ้าง ก็คล้ายกับเป็นการเปิดใจให้ลองค้นพบกับสิ่งใหม่ๆ ที่มีส่วนช่วยทำให้ได้เปิดหูเปิดตา และหลุดออกจากกรอบเดิมๆ ที่เคยวางไว้ และการได้พบกับเรื่องราวใหม่ๆ อาจเปลี่ยนแปลงชีวิตที่เป็นอยู่ให้ดีขึ้นได้ ในแบบที่เราเองก็ไม่เคยได้คาดคิดมาก่อน

  • เพื่อความอยู่รอด (Survive)

มนุษย์รู้จักปรับตัวในการดำเนินชีวิตอยู่ทุกๆ วัน เพื่อให้อยู่รอดไปจนถึงวันพรุ่งนี้ และวันต่อๆ ไป เพราะถ้าหากไม่รู้จักปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมรอบข้างแล้ว อาจทำให้เข้ากับใคร หรือสิ่งต่างๆรอบตัวได้ยากขึ้น ซึ่งแน่นอนว่า ย่อมต้องส่งผลกระทบไปถึงการใช้ชีวิตในด้านอื่นๆ ให้เป็นไปในทิศทางที่ยากขึ้นอีกด้วย

  • สร้างความ “ อยู่เป็น ” (Live to Stay Alive)

แม้ในบางครั้งเราอาจมีความรู้สึกไม่เห็นด้วยกับสถานการณ์ตรงหน้ามากเท่าที่ควร แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เช่นกันว่าหลายครั้งเรามักจำเป็นจะต้องแสดงความยินดีออกไป เพราะบางเรื่องก็อาจมีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตได้ หากสร้างความขัดแย้งออกไปในสถานการณ์ที่ไม่เหมาะสม

เมื่อทบทวนดูแล้ว จะพบว่าพวกเราทุกสาขาอาชีพต่างได้รับผลกระทบจากมหันตภัยโควิด-19 กันถ้วนหน้า ไม่มากก็น้อยตามแต่บทบาทหน้าที่ และไม่ว่าจะเป็นคนทำงานออฟฟิศ ที่ต้อง Work from Home หรือสาขาอาชีพอื่นๆ สิ่งสำคัญก็คือ เราต้องรู้จักหาเหตุผล และความบาลานซ์ในตัวเองให้เจอ หาจุดสำคัญที่พอดีให้ได้ หมั่นสำรวจตัวเอง และรู้จักปล่อยวาง เพราะเหตุผลมากมายที่ดีได้นั้น อาจไม่มีกฏตายตัว ความสมดุลเป็นเรื่องของแต่ละบุคคล ที่สำคัญต้องไม่เอาบรรทัดฐานของคนอื่นมาเป็นตัวกำหนดการทำงานของเรา


นักเขียน

Patcharida Wagner Writer

คุณพัชริดา  แว๊กเนอร์

Content Manager, UM Thailand